Skip to content
Home » EQUALS-EU Gender Lexicon » Serbian – Gender Lexicon

Serbian – Gender Lexicon

SERBIAN – РОДНА ЛЕКСИКОНА

In the context of the EQUALS-EU project, we recognize the importance of tailoring our lexicon to the linguistic and cultural nuances of each participating country. To achieve this, our consortium partners have made language-specific contributions to the lexicon, ensuring that the terminology and definitions align seamlessly with the national languages and contextual understandings of the respective regions. Below, we present the Serbian contributions that enrich our lexicon, reflecting the diverse and inclusive approach to data collection for our project.

Diversity – разноликост (raznolikost), разноврсност (rаznovrsnost)

Дословни превод на енглески – diversity, multiformity: разноликост (raznolikost), разноврсност (rаznovrsnost)

Comments in English:


Пример фразе: Културна разноликост је богатство човечанства.

Equality – једнакост (jednakost)

Дословни превод на енглески – equality

Comments in English:


Пример фразе: Подржавамо принцип једнаких могућности у друштвеном, економском,
политичком, културном и породичном животу.

Gender – род (rod)

Дословни превод на енглески – gender

Comments in English:


Пример фразе: Пол је биолошка датост, а род се односи на карактеристике жена,
мушкараца, девојчица и дечака које су друштвено конструисане.

Gender equity – rodna ravnopravnost (родна равноправност)

Дословни превод на енглески – gender equity

Comments in English:


Пример фразе: Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или
организацији постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних
идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као
и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

Inclusion – укљученост (uključenost)

Дословни превод на енглески – inclusion

Comments in English:


Пример фразе: Укљученост младих у демократске процесе требало би да
буде један од приоритета.

Mainstream – увођење у главни ток (uvodjene u glavni tok)

Дословни превод на енглески – mainstream: introduction in to a prevailing stream

Comments in English:


Пример фразе: Ова тема није до сада уведена у главни ток политичка расправе.

Marginalisation – потискивање на маргину (potiskivanje na marginu); маргинализација (marginalizija)

Дословни превод на енглески – marginalisation: push to a margin

Comments in English:


Пример фразе: Иако жене и мушкараци у Србији имају једнака права, жене су изложене структуралној,
често и директној маргиналлизацији.

Sex – пол (pol)

Дословни превод на енглески – sex : Sex

Comments in English: The word “Sex” (“seks”) is in the Serbian language has the meaning of sexual activity, including specifically sexual intercourse.


Пример фразе: Пол детета се може утврдити пренаталним тестом.

Sustainability – одрживост (održivost)

Дословни превод на енглески – sustainability:

Comments in English:


Пример фразе: Одрживост је вероватноћа да ће се користи пројекта наставили и након
завршетка спољне подршке. 

Gender transition – родна трансформација (rodna transformacija)

Дословни превод на енглески – gender transition:

Comments in English:


Пример фразе: Институционална родна трансформација је процес који има за циљ интегрисање
родне равноправности у редовна правила, поступке и праксу институција.

chinese flag
Chinese
croatian flag
Croatian
british flag
English
french flag
French
german flag
German
greek flag
Greek
isreali flag
Hebrew
italian flag
Italian
latvian flag
Latvian
norwegian flag
Norwegian
serbian flag
Serbian
spanish flag
Spanish
swedish flag
Swedish
turkish flag
Turkish
ukrainian flag
Ukrainian

DISCLAIMER

We are aware of the global, legislative, and academic definitions that exist for gender terminologies and the consortium drew from these definitions in tailoring the research tools to their contexts. The EQUALS-EU lexicon does not purport to redefine or displace the existing definitions, our intention is to share through our lexicon the approaches adopted per country when collecting the data for the project. We hope this may inspire and perhaps be a useful tool for those wishing to support and work with more gender-inclusive innovation processes.