Skip to content
Home » EQUALS-EU Gender Lexicon » Swedish – Gender Lexicon

Swedish – Gender Lexicon

SWEDISH – GENUSLEXIKON

In the context of the EQUALS-EU project, we recognize the importance of tailoring our lexicon to the linguistic and cultural nuances of each participating country. To achieve this, our consortium partners have made language-specific contributions to the lexicon, ensuring that the terminology and definitions align seamlessly with the national languages and contextual understandings of the respective regions. Below, we present the Swedish contributions that enrich our lexicon, reflecting the diverse and inclusive approach to data collection for our project.

Diversity – Mångfald

Bokstavlig översättning på engelska – Diversity: variations, variety

Comments in English: Diversity – every person has diverse identities making them unique individuals,
being able to co-exist irrespective of these identities is what makes diverse spaces and organisations
tolerant to varieties of attributes.


Exempel mening: Mångfald i vårt team gör oss starkare och mer kreativa

Equality – Jämställdhet, Jämlikhet

Bokstavlig översättning på engelska – Equality: same, parity, alike

Comments in English: equal opportunities for all in life.


Exempel mening: Att arbetar aktivt för att främja jämställdhet och rättvisa

Gender – Genus, kön

Bokstavlig översättning på engelska – gender:

Comments in English: Gender as a social category for men and women, sometimes kön which would mean the
physiological description of men and women is used instead of Genus.


Exempel mening: Genus används ofta i akademiska diskurser och arbeten för att förstå hur de sociala
konstruktionerna påverkar människors liv, möjligheter och erfarenheter, och hur detta leder till
könsskillnader och ojämlikheter i samhället.

Gender Equity – Rättvisa, jämlikhet

Bokstavlig översättning på engelska – Gender Equity :

Comments in English: In Swedish there is no distinction between gender equality and gender equity?


Exempel mening: Att främja jämlikhet och rättvisa bidrar till jämlikhet mellan könen i samhället.

Inclusion – Inkludering

Bokstavlig översättning på engelska – Inclusion:

Comments in English: The act of including that which is on the margins


Exempel mening: Genom att inkludera olika perspektiv och erfarenheter i vår forskning kan vi
få en djupare förståelse för hur de sociala konstruktionerna

Mainstreaming – Integrering

Bokstavlig översättning på engelska – Mainstreaming: intergrating a gender equality perspective
– Integrering av jämställdhetsperspektivet

Comments in English:


Exempel mening: Att främja en integrerande tillvägagångssätt som omfattar mångfalden och fördjupa vår
förståelse för hur sociala konstruktioner ge upphov till könsskillnader och ojämlikheter i samhället.

Marginalisation – Marginalisering

Bokstavlig översättning på engelska – Marginalisation:

Comments in English: The act of excluding and pushing out.


Exempel mening: Marginalisering är en process där vissa grupper eller individer systematiskt placeras i
en perifer eller undanskymd position inom ett samhälle eller en gemenskap.

Sex – Kön

Bokstavlig översättning på engelska – Sex :

Comments in English: Sex is primarily a biological concept, referring to the physical and physiological
characteristics that distinguish male and female bodies.


Exempel mening: Kön är ett begrepp som hänvisar till de biologiska och genetiska egenskaper som
traditionellt har kategoriserat individer som manliga eller kvinnliga.

Sustainability – Hållbarhet

Bokstavlig översättning på engelska – Sustainability : enduring persistence, to perservere.

Comments in English:


Exempel mening: Hållbarhet refererar till förmågan att bibehålla eller upprätthålla något under
lång tid utan att orsaka skada på miljön, samhället eller kommande generationer. Hållbarhet kan
relatera till miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

chinese flag
Chinese
croatian flag
Croatian
british flag
English
french flag
French
german flag
German
greek flag
Greek
isreali flag
Hebrew
italian flag
Italian
latvian flag
Latvian
norwegian flag
Norwegian
serbian flag
Serbian
spanish flag
Spanish
swedish flag
Swedish
turkish flag
Turkish
ukrainian flag
Ukrainian

DISCLAIMER

We are aware of the global, legislative, and academic definitions that exist for gender terminologies and the consortium drew from these definitions in tailoring the research tools to their contexts. The EQUALS-EU lexicon does not purport to redefine or displace the existing definitions, our intention is to share through our lexicon the approaches adopted per country when collecting the data for the project. We hope this may inspire and perhaps be a useful tool for those wishing to support and work with more gender-inclusive innovation processes.